ХИБРИДИ

Хибриди од пченка за годината на производство 2020. година.

Легенда
 

      За комбинирање на жито
 

    Хибрид регистриран во ЕУ
 

     За бербата во клип
 

     Одлично за хранење свињи
 

    Одлично за хранење крави
 

       За производство на биогас

 

    Постерна сеидба

 

 

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

Е-mail: office@agrosava.com