AS 507

FAO 570

ОПИС НА ХИБРИДОТ

  • Средно ран хибрид кој многу добро поднесува различни густини и услови на одгледување.
  • Хибридот има средно високо и многу цврсто стебло.
  • Клипот е поставен средно високо, крупен и многу долг клип со 16-18 редови крупно зрно. Се карактеризира со умерена брзина на отпуштање на влага од зрното, што го прави погоден за берба во клип.

ПРЕПОРАКА

  • Поради својата адаптибилност погоден е за одгледување во сите пченкарни региони на нашата земја.
  • Поради својата големина на клипот, чистата и лесна механичка берба првенствено своето место ќе го најде кај производителите кои бербата ја вршат за време на клипот.
  • Има многу висока отпорност на пченкарна пламеница и на сите болести на клипот, па така, клипот добро и лесно се чува. Растението останува целосно сочувано и комплетно до доцна во есента.

ПРЕПОРАЧАН СКЛОП

Препорачаната густина за одгледување во полоши услови е од 54.000 дo 57.000 растенија/ha, во оптимални услови од 61.000 дo 64.000 растенија/ha, a во услови на наводнување од 68.000 дo 71.000 растенија/ha.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

Е-mail: office@agrosava.com