Selekcija i oplemenjivanje

Selekcija i oplemenjivanje

Direktor selekcije

dr. Aleksandar Radojčić

tel. 062/8040-211

email: aradojcic@agrosava.com

Direktor semenarstva

dipl.inž. MIloš Milićević

tel. 062/8040-226

email: mmilicevic@agrosava.com

Proizvodnja osnovnog semena

dipl inž. MIlenko Jeremić

tel. 062/8040-225

email: mjeremic@agrosava.com

Proizvodnja sertifikovanog semena

dipl.inž. Nikola Belić

tel. 062/8056-695

email: nbelic@agrosava.com

Scroll to Top