AS 144S

FAO 400

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • Është paraparë për prodhimin e silazhit të misrit me cilësi të lartë nga e tërë bima si një korre kryesore me largim shumë të hershëm apo si një mbjellje e mëvonshme në mbjelljet e muajit maj apo qershor.
  • Përmbajtja e reduktuar e ligninës, kokrra me një sasi më të madhe të endospermët miellor, si dhe raporti i volitshëm dhe përmbajtja e ADF dhe NDF të fibrave që e bëjnë silazhin e këtij hibridi energjikisht të vlefshëm, shumë të tretshëm dhe me cilësi të shkëlqyer.

REKOMANDIMI

  • Densiteti i rekomanduar i mbjelljes në mbjelljen e rregullt është prej 65,000 deri në 70,000 bimë/ha, ndërsa në kushte më të këqija dhe si dhe në mbjellje të mëvonshme është rreth 60,000 bimë/ha.
  • Evitoni mbjelljet në toka ranore si dhe mbjelljet e mëvonshme pa ujitje.
  • Trajtojeni atë si MBJELLJEN MË TË RËNDËSISHME në fermën tuaj.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 61.000 deri në 64.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 65.000 deri në 68.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 69.000 deri në 72.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com