AS 201

FAO 280

PËRSHKRIMI I HIBRIDIT

  • Hibrid shumë i hershëm i gjeneratës më të re.
  • Për mbjellje të rregullt ose të pasme, i vegjetacionit të shkurtër.
  • Rritje fillestare e shpejtë.
  • Bimë e lartë dhe e fortë.
  • Lëshon shpejt lagështinë.
  • Rritja e shpejtë e hershme rezulton në një bimë të lartë dhe të fortë, prandaj ky hibrid është po ashtu i përshtatshëm për prodhimin e biomasës së gjelbërt përveç prodhimit të kokrrave të thata.

REKOMANDIMI

  • Për prodhimin e kokrrave të thata.
  • Për komplote më të mira dhe nivel më të lartë të agroteknikës.
  • Densiteti i mbjelljes në kushte të mira është rreth 75.000 bimë/ha.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 66.000 deri në 69.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 70.000 deri në 74.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 75.000 deri në 78.000 bimë/ha.

 

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com