AS 54

FAO 450

PËRSHKRIMI I HIBRIDIT

  • Hibrid mesatarisht i hershëm me rrënjë të forta, me rritje fillestare të shpejtë dhe me një kërcell elastik të tolerueshëm ndaj thyerjes dhe lakimit.
  • Kallinjtë të barazuar, të mbushur gjithmonë deri në krye, të gjatë rreth 22 cm me 16-18 rreshte kokrra të kuqërremta mesatarisht të mëdha.
  • Mbështjellje shumë të hollë, randman shumë i lartë i kokrrave në vjelje.
  • Nuk ka bimë të këqija.

REKOMANDIMI

  • I paraparë për prodhim intensiv të kokrrave të thata në komplote cilësore të rrafshta me agroteknikë të mirë.
  • Në kushte të mira të prodhimit të mbillet më dendur, ndërsa në kushte më të këqija të mbillet më rrallë.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 60.000 deri në 64.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 65.000 deri në 69.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 70.000 deri në 75.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com