AS 57

FAO 570

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • Hibrid rrënjë-fortë me rritje të shpejtë fillestare, me kërcell të fortë dhe të ulët, të tolerueshëm ndaj thyerjes dhe lakimit.
  • Bimë ngjyrë jeshile të errët me gjethe të mëdha dhe të gjëra.
  • Kallinjtë janë të barazuar dhe kompakt, të mbushur gjithmonë deru në krye, me 18-20 rreshte kokrra.
  • Nuk ka bimë të këqija në vitet me thatësira.

REKOMANDIMI

  • Hibrid shumë i përshtatshëm dhe stabil, i përshtatshëm për të gjitha kushtet e kultivimit. Për vjelje në kokërr, por edhe për vjelje të hershme në kallinj.
  • Në kushte të mira prodhimi, të mbillet më dendur ndërsa në kushte të këqija më rrallë.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 64.000 deri në 66.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 67.000 deri në 70.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 72.000 deri në 75.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com