AS 3300

FAO 350

OPIS HIBRIDA

  • Niska biljka sa srednje nisko postavljenim klipom.
  • Vrlo čvrsto stablo i koren.
  • Dug, tanji klip sa mogućnošću produženja u ređim sklopovima.
  • Zbog niske biljke nakon žetve ostaje mala količina žetvenih ostataka što omogućuje lakšu pripremu parcele za setvu ozimih useva a sama žetva je lagana i brza.
  • Biljka ima izraženu osobinu „stay green“, tj. ostaje dugo zelena i celovita i u fazi pune zrelosti, znatno iznad proseka za ovu osobinu kod ranih hibrida.
  • Hibrid ima različit i jedinstven izgled, lako ga je prepoznati u polju.
  • Vrlo dobro podnosi stres usled suše i visokih temperatura i ima dobar potencijal rodnosti.

PREPORUKA

  • Za ranu proizvodnju suvog zrna i žetvu direktno u zrnu.
  • Može i za berbu u klipu jer ima vrlo izraženu dužinu klipa te je hibrid interesantan i na izgled.
  • Berba u klipu je lagana i čista a žetva u zrnu bez velikog procenta loma i oštećenja zrna. Hibrid se može koristiti i za postrnu setvu u majskim i junskim rokovima setve.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 66.000 do 69.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 70.000 do 74.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 75.000 do 78.000 biljaka/ha.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com