Kukuruz

Hibridi kukuruza za proizvodnu 2021. godinu.

 

Legenda

 

     Za kombajniranje u zrnu

 

    Hibrid registrovan u EU

 

    Za berbu u klipu

 

    Odličan za ishranu svinja

 

    Odličan za ishranu krava

 

       Za proizvodnju biogasa

 

    Za postrnu setvu
 

 

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com