Marketing i stručna podrška južni Banat i Podunavlje

Mast. inž. polj. Ivan Milojević
062 80 57 837
imilojevic@ashibirdi.com

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com