Rukovodilac regiona

Dipl. inž. polj. Velimir Cvijetić
062 80 40 240
vcvijetic@agrosava.com

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com