Shrek

SHREK – OGROMNE ZELENE MAHUNE

Shrek je novi hibrid uljane repice. Pripada novoj genetici kompanije NPZ – Lembke. Ima izuzetno snažan početni rast nakon setve. Pogodan je za kasnije rokove setve. Ulazi dobro pripremljen u zimu i otporan je na niske temperature. Rano kreće na proleće i pogodan je za sušnija područja jer bolje koristi zimsku vlagu.

Shrek je srednje rani hibrid sa ujednačenim sazrevanjem, otporan na poleganje. Dobro podnosi peskovita zemljišta i teže uslove proizvodnje. Ostvaruje stabilne prinose zrna i ulja. U uslovima intenzivne proizvodnje daje veoma visoke prinose.

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

AGRONOMIJA PREPORUKE
Datum setve Srednje rani do srednje kasni rok
Setvena norma 40 do 50 semena po m²
Zemljište Pogodan za setvu na lakšem, peskovitijem zemljištu i potencijalno suvljem području
PGR*/tretman fungicidima
na jesen
Uobičajene doze (od 5. lista) u suvljim područjima da podstakne rast korena
PGR* u proleće

Kontrola rasta useva (kada je visina biljke oko 25 cm).

OSOBINE

Potencijal prinosa Veoma visok
Prinos ulja Srednje visok
Sadržaj ulja Srednji
Veličina semena Srednja
Bujnost – početni porast Brz
Prezimljavanje Dobro
Početak cvetanja Rano
Ranostasnost Srednje rana
Otpornost na poleganje Veoma dobra
Visina biljke Visoka
Sadržaj glukozinata < 18 µmol
Sadržaj eureka kiselina 0

 

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com