Uljana repica

NEMAČKI KVALITET NA NAŠEM TRŽIŠTU

Novo hibridno seme uljane repice

Prepoznajući potrebe naših poljoprivrednih proizvođača za profitabilnim i stabilnim prinosima, Chemical Agrosava u saradnji sa NPZ uvozi i distribuira kvalitetne hibride uljane repice SHERPA, MERCEDES, ATORA i SHREK.

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (NPZ) je inovativna, porodična kompanija koja se tradicionalno već 120 godina bavi oplemenjivanjem biljaka i proizvodnjom semena najviših standarda za poljoprivredu. Aktivno se oplemenjuju sledeće poljoprivredne biljke: ozima i jara uljana repica, boranija, grašak i biljke za stočnu ishranu. NPZ sorte uspešno se plasiraju i distribuiraju u skoro 40 zemalja, sa više od 230 zaposlenih aktivnih na nacionalnom i međunarodnom nivou u oplemenjivanju, kontroli kvaliteta, savetovanju, doradi i tretmanu semena, distribuciji i prodaji.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com