Zaštita jagode od sive truleži – Teldor i Signum

Jagoda, kao visokoproduktivna biljna kultura, zahteva izuzetnu pažnju u primeni svih agrotehničkih mera neophodnih za postizanje visokih prinosa. Posle sadnje, nega jagode sastoji se od niza mera kao što su: kultiviranje, navodnjavanje, ishrana, uništavanje korova i zaštita jagode od sive truleži i drugih bolesti, kao i od mraza i štetočina. Jagodu napada veliki broj štetočina …

Zaštita jagode od sive truleži – Teldor i Signum Read More »