crni luk

Suzbijanje mrke pegavosti lista crnog luka (Stemphylium vesicarium)

Mrka pegavost lista crnog luka koju uzrokuje Stemphylium vesicarium je jedna od najvažnijih bolesti crnog luka širom sveta. Simptomi bolesti na luku su u vidu: Smeđih ovalnih lezija koje mogu razviti smeđe tamne koncentrične krugove unutar lezije. Lezije se mogu proširiti obavijajući ceo list i dovodeći do intenzivnog odumiranja lista (nekroza lisnog tkiva). Žute vodene …

Suzbijanje mrke pegavosti lista crnog luka (Stemphylium vesicarium) Read More »