pesticidi

Ima li adekvatne zamene za zabranjene preparate?

Sredstva za zaštitu bilja unela su velike promene u poljoprivrednu proizvodnju od kada su počela da se koriste. Prinosi su se povećali višestruko, jer su poljoprivrednici dobili sredstva za uspešnu borbu sa korovima, insektima i drugim uzročnicima bolesti biljaka. Pesticidi, zbog njihovog potencijalnog efekta na zdravlje ljudi, korisne organizme i okolinu uopšte, podležu strogim kontrolama. …

Ima li adekvatne zamene za zabranjene preparate? Read More »