korovi u kukuruzu

suzbijanje korova u kukuruzu

Suzbijanje korova u kukuruzu do petog lista

Cilj svakog proizvođača kukuruza u svojoj proizvodnji je da ostvari maksimalan prinos, a sa njime i profit. Da bi se postogao ovaj cilj neophodno je ispuniti određene uslove: Kvalitetna obrada zemljišta i ishrana Izbor adekvatnog hibrida sa dobrim genetskim potencijalom i pravovremenom setvom Suzbijanje korova u kukuruzu. Pošto se visina prinosa u kukuruzu formira do …

Suzbijanje korova u kukuruzu do petog lista Read More »

protiv korova u kukuruzu

Idealna kombinacija preparata protiv korova u kukuruzu i suncokretu

Kada je reč o suzbijanju korova na crno u kukuruzu i suncokretu, Agrosava ima u ponudi dva odlična preparata, Telus i Zeazin. Telus se prvenstveno koristi protiv uskolisnih korova u kukuruzu i suncokretu, dok Zeazin deluje na jednogodišnje širokolisne korove. Što se tiče količine primene, one se neznatno razlikuju, pa se tako ovi preparati u …

Idealna kombinacija preparata protiv korova u kukuruzu i suncokretu Read More »

Scroll to Top