Zaštita lucerke od korova u toku vegetacije

Lucerka (Medicago sativa L.) je vodeća krmna vrsta, pre svega u ravničarskom delu Srbije. Višegodišnja biljna vrsta sa punom eksploatacijom i uz primenu odgovarajućih agrotehničkih mera na određenim zemljištima, može da eksploatiše od 5-7 godina. Izuzetno je prinosna i u 4-5 otkosa može da da i do 20 t sena sa sadržajem proteina od 20-22%. …

Zaštita lucerke od korova u toku vegetacije Read More »