Suzbijanje lisnih vaši na voću

Pregledom zasada jabučastog i koštičavog voća uočeno je prisustvo lisnih vaši, koje se sada intenzivno hrane na vršnim mladim listovima. Pored zasada voća, lisne vaši su sada redovno prisutne na raznim vrstama povrća i ukrasnog bilja. Njihovom ishranom lišće se kovrdža, a mladi letorasti postepeno deformišu. Lisne vaši u toplim uslovima intenzivno luče mednu rosu, …

Suzbijanje lisnih vaši na voću Read More »