setva kukuruza backa

Nije svaki region Srbije pogodan za svaki kukuruz: šta sejati u Bačkoj, Banatu i Sremu?

Tražnja za semenom kukuruza je velika. Proizvođači, kao i svake godine, biraju hibride koji će im doneti najveće prinose. Ali želje su jedno, a realnost često drugačija. Jer veliki uticaj na profitabilnost proizvodnje kukuruza ima region gde gajite biljke. Različiti regioni imaju različite karakteristike, te shodno tome treba birati one hibride koji će u datim …

Nije svaki region Srbije pogodan za svaki kukuruz: šta sejati u Bačkoj, Banatu i Sremu? Read More »