Kompletna zaštita soje od širokolisnih korova

Zaštita soje od širokolisnih korova je vrlo važna stavka programa zaštite soje, a kako da je sprovedete najbolje moguće, pitali smo stručnjaka za zaštitu biljaka iz kompanije Agrosava, dipl. inž. Danila Beatovića. Stanje na terenu pokazuje da setva soje uveliko traje i da je došlo do porasta njene popularnosti. Kao da svi ove godine seju …

Kompletna zaštita soje od širokolisnih korova Read More »