siva trulez grozdja

zastita vinove loze od sive trulezi

Zaštita vinove loze – grožđani moljac i siva trulež grožđa

Grožđani moljac (Lobesia botrana) Grožđani moljac postaje sve značajniji problem kada se radi zaštita vinove loze, a njegovo prisustvo je intenzivnije u vinogradima sa slabom provetrenosti zbog gustine sadnje ili velike bujnosti. Grožđani moljac ima 3 generacije godišnje. Prezimljava pod korom čokota u fazi lutke. Prvi leptiri se javljaju krajem aprila ili početkom maja. Preko …

Zaštita vinove loze – grožđani moljac i siva trulež grožđa Read More »

Siva trulež grožđa (Botrytis cinerea)

Siva trulež grožđa je jedan od najznačajnijih bolesti vinove loze. Prve infekcije se najčešće ostvaruju u fenofazi cvetanja, kada na opalim cvetnim kapicama gljiva naseljava grozd i ostaje da živi u latentnom stanju. Od faze šarka prelazi u parazitnu fazu i tada dovodi do truleži grožđa. Za pojavu obolenja presudni su vremenski uslovi – učestale padavine u periodu …

Siva trulež grožđa (Botrytis cinerea) Read More »

Scroll to Top