siva trulež

Siva trulež grožđa (Botrytis cinerea)

Siva trulež grožđa je jedan od najznačajnijih bolesti vinove loze. Prve infekcije se najčešće ostvaruju u fenofazi cvetanja, kada na opalim cvetnim kapicama gljiva naseljava grozd i ostaje da živi u latentnom stanju. Od faze šarka prelazi u parazitnu fazu i tada dovodi do truleži grožđa. Za pojavu obolenja presudni su vremenski uslovi – učestale padavine u periodu …

Siva trulež grožđa (Botrytis cinerea) Read More »

Zaštita jagode od sive truleži – Teldor i Signum

Jagoda, kao visokoproduktivna biljna kultura, zahteva izuzetnu pažnju u primeni svih agrotehničkih mera neophodnih za postizanje visokih prinosa. Posle sadnje, nega jagode sastoji se od niza mera kao što su: kultiviranje, navodnjavanje, ishrana, uništavanje korova i zaštita jagode od sive truleži i drugih bolesti, kao i od mraza i štetočina. Jagodu napada veliki broj štetočina …

Zaštita jagode od sive truleži – Teldor i Signum Read More »

Scroll to Top