suzbijanje korova u kukuruzu

suzbijanje korova u kukuruzu

Suzbijanje korova u kukuruzu do petog lista

Cilj svakog proizvođača kukuruza u svojoj proizvodnji je da ostvari maksimalan prinos, a sa njime i profit. Da bi se postogao ovaj cilj neophodno je ispuniti određene uslove: Kvalitetna obrada zemljišta i ishrana Izbor adekvatnog hibrida sa dobrim genetskim potencijalom i pravovremenom setvom Suzbijanje korova u kukuruzu. Pošto se visina prinosa u kukuruzu formira do …

Suzbijanje korova u kukuruzu do petog lista Read More »

suzbijanje korova u kukuruzu i suncokretu

Najefikasnije suzbijanje korova u kukuruzu i suncokretu

Imate nedoumice kako da zaštite vaš usev? Svratite na kafu kod Agrosave i saznajte sve što vas interesuje. Velika dilema ratara – kada raditi suzbijanje korova u kukuruzu i suncokretu – zapravo je lako rešiva. Istraživanja i prethodno iskustvo pokazali su da prskanje kukuruza i suncokreta posle setve, a pre nicanja daje ubedljivo najbolje rezultate. …

Najefikasnije suzbijanje korova u kukuruzu i suncokretu Read More »

Scroll to Top