suzbijanje korova u kukuruzu

Suzbijanje korova u kukuruzu do petog lista

Cilj svakog proizvođača kukuruza u svojoj proizvodnji je da ostvari maksimalan prinos, a sa njime i profit. Da bi se postogao ovaj cilj neophodno je ispuniti određene uslove: Kvalitetna obrada zemljišta i ishrana Izbor adekvatnog hibrida sa dobrim genetskim potencijalom i pravovremenom setvom Suzbijanje korova u kukuruzu. Pošto se visina prinosa u kukuruzu formira do …

Suzbijanje korova u kukuruzu do petog lista Read More »