suzbijanje zemljišnih štetočina

Efikasno suzbijanje zemljišnih štetočina

U toku su pripreme za prolećnu setvu ratarskih useva. Nabavlja se seme, određena je setvena struktura i samo se čekaju povoljni vremenski uslovi da se krene sa predsetvenom pripremom zemljišta i setvom. Neposredno nakon setve najveću opasnost po seme predstavljaju zemljišne štetočine, pre svih larve žičara (Elateridae). Tokom zime žičari se povlače dublje u zemljište …

Efikasno suzbijanje zemljišnih štetočina Read More »