zaštita šećerne repe od cerkospore

Uspešna zaštita šećerne repe od cerkospore – za visok prinos korena

Imate nedoumice kako da zaštite vaš usev? Svratite na kafu kod Agrosave i saznajte sve što vas interesuje. Gljiva cerkospora, prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe, javlja se u šećernoj repi skoro svake godine, na šta utiče niz faktora: plodored, osetljivost sorte, količina primenjenog azota, temperatura i vlažnost vazduha. Stoga, zaštita šećerne repe od cerkospore podrazumeva: …

Uspešna zaštita šećerne repe od cerkospore – za visok prinos korena Read More »